• BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE
    budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych, przemysłowych, itp
  • BUDOWNICTWO WODNO-INŻYNIERYJNE
    regulacja rzek, potoków, budowa zbiorników wodnych, roboty ziemne
  • KRUSZYWA, SPRZĘT CIĘŻKI, TRANSPORT
    sprzedaż szerokiego asortymentu kruszyw, mieszanek, piasków, budowa dróg

Firma INŻBUD oferuje swoje usługi: