BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

Podstawowymi profilami naszej działalności są usługi budowlane z zakresu inżynierii wodno-melioracyjnej, budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych i przemysłowych,
jak również roboty ziemne.