SPRZEDAŻ KRUSZYW

Nasza oferta obejmuje szeroki asortyment kruszyw, mieszanek, piasków.

 

 1. Tłuczeń 31,5 – 63 mm

  Przeznaczenie:  

  • do podbudowy nawierzchni drogowych
  • formowanie i budowa korpusów ciągów komunikacyjnych
  • stabilizowanie gruntów
  • umacnianie rowów odwadniających itp.
 2. Niesort pozanormatywny

  Przeznaczenie:  

  • do wykorzystania w celach gospodarczych i przemysłowych,
  • pod względem ekochemicznym idealny materiał do rekultywacji biologicznej terenów,
  • do okrywania składowisk np. odpadów przemysłowych, komunalnych,
  • do wypełniania i zasypywania pustek oraz nierówności w pracach inżynieryjnych,
  • do podniesienia poziomu gruntu,
  • do formowania powierzchni wałów i filarów ochronnych,
  • zawiera korzystne składniki dla roślin: potas, wapń, magnez,
  • do formowania powierzchni skalniaków,
 3. Wysiewka 0 – 6,3 mm

  Przeznaczenie:  

  • do budowy nasypów,
  • do dokładnej niwelacji placów, parkingów, ścieżek,
  • w zastępstwie piasku przy zasypywaniu wszelkich wykopów zasypki rur i kabli,
  • do wypełniania i zasypywania pustek oraz nierówności w pracach inżynieryjnych,
  • do rekultywacji biologicznej terenów, (ocena Głównego Instytutu Górnictwa)
  • do rekultywacji wałów przeciwpowodziowych, (ocena Głównego Instytutu Górnictwa)
  • do wypełniania geomat przy wzmacnianiu skarp, nasypów, ścian oporowych oraz w dekoracji ogrodów, placów zabaw,
  • ze względu na zawartość części ilastych nie należy stosować do zapraw i betonu
 1. Kliniec 20 – 31,5 mm

  Przeznaczenie:  

  • do podbudowy nawierzchni drogowych
  • jako materiał odsączający w rowach i opaskach drenarskich
  • do naprawy i remontu dróg
  • do utwardzania powierzchni placów, parkingów, podjazdów itp.
 2. Kliniec 6,3 – 20 mm

  Przeznaczenie:  

  • jako wierzchnia warstwa do budowy dróg
  • do remontu i napraw nawierzchni drogowych
  • materiał odsączający w rowach i opaskach drenarskich
  • jako wypełniacz do masy asfaltowej  
  • do niwelacji placów, parkingów
 3. Kliniec 8 – 12,5 mm

  Przeznaczenie:  

  • do remontu i napraw nawierzchni drogowych
  • jako podsypka do zakładania płytek, krawężników itp.
  • materiał odsączający w rowach i opaskach drenarskich
  • jako wypełniacz do masy asfaltowej  
  • do utwardzania placów, parkingów  
  • do wysypywania ścieżek ogrodowych, alejek parkowych
 1. Kamień łamany niesortowany

  Przeznaczenie:

  • do umacniania nadbrzeży
  • do wypełniania fundamentów budowli
  • do regulacji koryt i cieków wodnych
  • do budowy murów oporowych
  • jako materiał odsączający grunty zawodnione
 2. Kamień 120 – 350 mm

  Przeznaczenie:  

  • do wypełniania fundamentów budowli
  • do umacniania nadbrzeży
  • do regulacji koryt i cieków wodnych
  • do budowy murów oporowych
  • jako materiał odsączający grunty zawodnione
 3. Kamień murak

  Przeznaczenie:  

  • do budowy dekoracyjnych murków oporowych,
  • jako korona do budowy „oczka wodnego”,
  • jako okładzina budynków.
 1. Mieszkanka 0 – 31,5 mm

  Przeznaczenie:  

  • górna warstwa nawierzchni drogowych,
  • formowanie i budowa korpusów ciągów komunikacyjnych,
  • stabilizowanie gruntów,
  • warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
  • utwardzenie placów, parkingów itp.
 2. Mieszkanka 0 – 63 mm

  Przeznaczenie:  

  • górna warstwa nawierzchni drogowych,
  • formowanie i budowa korpusów ciągów komunikacyjnych,
  • stabilizowanie gruntów,
  • warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
  • utwardzenie placów, parkingów itp.